Diensten

Facilitation

Facilitation

Helaas komt het maar al te vaak voor: (online) teamvergaderingen waarbij dezelfde mensen steeds het woord voeren en de rest er ‘voor spek en bonen’ bijzit. Uiteindelijk worden dan beslissingen genomen die in het geheel niet breed gedragen worden. Het team heeft dan weliswaar ingestemd met een “ja” maar vervolgens gaan ze “nee” doen. De echte verbinding ontbreekt. Terwijl juist daarmee de basis wordt gelegd voor verandering.

Faciliteren gaat over het verbinden van mensen in dienst van de verandering. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Wij begeleiden teams om heldere afspraken te maken en oplossingen te bedenken. Wij treden op als neutrale gespreksbegeleider, zonder eigen agenda, maar gericht op het groepsresultaat.
Wij zetten het potentieel van het team en de leden ervan in, door ze te begeleiden in het proces waarbij ze zelf hun doelen kunnen bereiken. Ieders bijdrage wordt meegenomen en gerespecteerd, waardoor er draagvlak en commitment wordt gecreëerd t.a.v. de te volgen koers. Ons scherpe oog voor groepsdynamiek kom hierbij goed van pas!

Door gebruik te maken van facilitation wordt de output van vergaderingen verhoogd, wordt efficiënter vergaderd en wordt disfunctioneel gedrag binnen een groep professioneel aangepakt.

Facilitation is bij uitstek geschikt voor verander- of innovatietrajecten, fusies, heidagen en (meerdaagse) vergaderingen.

“Luisteren, samen nadenken, samen innoveren, dat is waar ik Patchwork van ken en waar ik hen voor inschakel. En dat alles met veel plezier en verrassende mogelijkheden.”
A. Jansen

Meerscholen directeur Stichting Prodas