Over Patchwork

“Patchwork is een techniek waarbij stukjes stof van verschillende kleur en grootte aan elkaar worden verbonden. Al die verschillende delen vormen samen één uniek en kleurrijk geheel.”

Bij Patchwork mogen we iedere dag organisaties begeleiden die keihard op weg zijn naar een excellerende organisatiecultuur. Organisatiesensitiviteit is de rode draad door onze werkwijze. Wij lezen de cultuur van een organisatie en brengen de behoefte in kaart. Daar stemmen we onze begeleiding op af.

Wij vinden het belangrijk dat de mensen met wie we werken zich gezien en erkend voelen. Door goed te luisteren, door te vragen en interventies te doen, leggen we de puzzelstukjes in elkaar. En dat betekent dat we niet alleen de kracht van organisatie in beeld brengen, maar ook de achilleshiel. En dat is essentieel: beide aspecten helder krijgen is het fundament voor de groei naar een excellerende organisatiecultuur.
Wij vinden het altijd weer mooi om te zien hoe een organisatie vervolgens in staat is met de nieuwe inzichten de volgende stap te zetten. We zijn er voor iedereen die op zoek is naar organisatieadvies, training, facilitation of een mediator in de omgeving. We werken niet alleen rondom Eindhoven, maar door heel Noord-Brabant en Limburg.